Сите штабови, исти се, гадни ко кочини
Само ти си ми во мислите, кога е, со лавче книшката
Сите гадови, исти се, тешки и опасни
тие пари не се за тебе, само кој да им објасни

И само..
Помисли со мозок, ако имаш де
може една жолта, а може две
дали штабот вака мириса
Ние двајцата сме за
В апсаана

Сите тендери, исти се, долги развлечени
Сите бишиња и јагниња, веќе се негде печени
И скоро сите гласови, исти се, со пари лажирани
Велат секој скот е пратеник, но не сакам, шопја прљави

И само..
Помисли со мозок, ако имаш де
може една жолта, а може две
дали штабот вака мириса
Ние двајцата сме за
В апсаана