Среќават се две свињи:

-Свиња 1: Шо си нешто нерасположена ма, глеј каква си шпиртосана, шо е работата?

-Свиња 2: Абе бегај, заклаа ја сестра ми вчера…

-Свиња 1: Ејјјј, прими сочувство, нека и е мрсна скарата.