Не верувај на жена шо ја употребува фразата ‘Боле ме куро’.

Зашо ли?

  1. Нема кур;

  2. Боле ја;