Основно школо у Амстердам, први септември, час по мајчин јазик

Професорот:

-Ајде деца сеа да напишете состав на тема ‘Како го поминав летниот распуст?

Извесен ученик:

-Професоре, не се прај улав, цело лето заедно пафкаме.