Станувам од спање

ништо не ми е јасно

нешто без врска си момолам

никој да не ме чуе

и слушам Гери Мур на VH1-Classic.

Дали сум Ѓорѓе Иванов?