Си била една лисица и носила очајна милфица околу шијата и ги сретнала крокодилот и змијата кои носеле чизми од курвинска кожа.