Никола Тесла спал по четири саата и бил генијалец. Ја по четеринаесе спијам па за кур не ме бива.

via GIPHY