‘Колку повеќе ја пиеш ракијата, толку повеќе ракијата те пие тебе’ – Ф. Ниче