‘Марш бе, провинцијалец глуп’

– му рече дечкото од Лондон на дечкото од Манчестер и продужи да зима 12 фунти саатнина