Ако се потсетеме, и Марио мораше да присобере некоја паричка за да стигне до принцезата.