– мислеш дека анџак и енос е исто

– термино ‘шоп’ не е етничка одредница туку карактерна особина

– си свесен дека од седењето по р’т’мите просперитет нема, ама упорно седеш

– не си бил на кино последните 10 години

– очекуваш Канго да те поздраве со ‘Здраво дечки’

– баба ти вика пилав, а сестра ти рижото

– мислеш дека хемија е непотребен предмет, а после станеш или билдер или џанка

– мислеш дека свето се врте околу реката, а не околу својата замислена оска

– имаш комшија со лажичка од кафе у устата и нокт на малио прст

– не гледаш средношколци шо м’кнат појачала у Експлоитед или Мановар маици

– искачаш у сако и патики за фудбал

– шеташ по Бекатон плочки