”Не е страшно кога децата се плашат од мракот, страшно е кога возрасните се плашат од светлината” – Платон