Нека не кажуват ногу жените дека големината не е битна. Знам си ја како ми е кога пијам мала и како ми е кога пијам голема кригла.