1. Студираш четири години педагогија
  2. После уште две-три години лепеш плакати за да те примат на работа
  3. Примат те на работа
  4. Доваѓа 8-ми март
  5. Ти си машко
  6. Да ти ебам животчето мизерно