Баш ми мило кога девојче ќе се пожале дека и касне. Чисто да виде како им е на мажите кога она касне. Секој ден…