Престани да бидеш копија на копијата, на копијата, на копијата…

Заврши факултет. Положи за кола. Најди работа. Фани си женска. Напрај фамилија. Прати мода....

Read More