”Твоите врсници станаа магистри”

Мајка ми ми вика: ”Твој врсници магистри станаа, свето го обрнаа од плишената страна, ти...

Read More