Малку сериозно: Робеспјер за пороците

”Порокливиот човек е политички непријател на слободата. Веднаш ќе ги разберете моите зборови...

Read More