Тезга бендови и политичари

Кога еден политичар јаде гомна за друг политичар дека е ајдучетина е исто како еден тезга бенд...

Read More