Македонско vs. Америчко детство #1

Дават и на амерички деца iPod од 2001-ва, не знаат да го уклучат. Даваш на наше дете Tomos...

Read More